Herman Bavinck Bibliography

Dutch Primary Sources

Note: For a complete primary-source bibliography and sizable digital archive of Herman Bavinck’s Dutch corpus, see Project Neocalvinisme. The following Dutch bibliography is limited primarily to writings that are available as e-books.

Abbreviations:
DBNL: De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
IA: Internet Archive
GB: Google Books
PDF: Portable Document Format
WC: WorldCat

This entire bibliography is available in Zotero format via the Bavinck Institute Zotero Group.

Updated:
24 August 2022

Bavinck, Herman. ‘Als Bavinck maar eens kleur bekende’, aantekeningen van H. Bavinck over de zaak-Netelenbos, het Schriftgezag en de situatie van de Gereformeerde Kerken (november 1919). Edited by George Harinck, Cornelis van der Kooi, and J. Vree. Amsterdam: VU, 1994.

———. Beginselen der Psychologie. Kampen: J. H. Bos, 1897.

———. Beginselen der Psychologie. Edited by Valentijn Hepp. Kampen: J. H. Kok, 1923.

———. Bilderdijk als denker en dichter. Kampen: Kok, 1906. (PDF via DBNL.)

———. Blijven of heengaan? Een vraag en een antwoord. Kampen: G. Ph. Zalsman, 1902.

———. Christelijke wereldbeschouwing: Rede bij de overdacht van het Rectoraat aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op 20 October 1094. Kampen: J. H. Bos, 1904. (PDF via DBNL.)

———. Christelijke wetenschap. Kampen: Kok, 1904. (PDF via DBNL.)

———. De algemeene genade. Kampen: G. Ph. Zalsman, 1894. (Also available at the Internet Archive; PDF via DBNL.).

———. De ethiek van Ulrich Zwingli. Kampen: G. Ph. Zalsman, 1880.

———. De opvoeding der rijpere jeugd. 2nd ed. Kampen: Kok, 1932. (PDF via DBNL.)

———. De Welsprekendheid: Eene Lezing. Rev. ed. Kampen: G. Ph. Zalsman, 1901.

———. De zekerheid des geloofs. 1st ed. Kampen: Kok, 1901. (PDF via DBNL.)

———. “De zending in de Heilige Schrift.” In Triumfen van het kruis: Schetsen der Christelijke zending van alle eeuwen en allerlei landen, by Henry Beets, 7–30. Grand Rapids, MI: Eerdmans-Sevensma, 1914.

———. Gereformeerde dogmatiek. 4 vols. 1st ed. Kampen: J. H. Bos, 1895–1901. (Download PDFs via DBNL: Deel 1; Deel 2; Deel 3; Deel 4.)

———. Godsdienst en Godgeleerdheid: Rede gehouden bij de aanvaarding van het Hoogleeraarsambt in de Theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, op Woensday 17 December 1902. Wageningen: N.V. Drukkerij “Vada”, 1902.

———. Handleiding bij het onderwijs in den christelijken godsdienst. Kampen: Kok, 1913. (PDF via DBNL.)

———. Hedendaagsche moraal. Kampen: Kok, 1902. (PDF via DBNL.)

———. “Herman Bavinck, Mijne reis naar Amerika (1892).” Edited by George Harinck. Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800 20, no. 47 (1997): 36–52.

———. Het doctorenambt: Rede bij de overdracht van het rectoraat aan de Theologische School te Kampen op 6 Dec. 1899. Kampen: G. Ph. Zalsman, 1899.

———. Magnalia Dei: Onderwijzing in de Christelijke Religie naar Gereformeerde Belijdenis. Kampen: J. H. Kok, 1909.

———. Paedagogische beginselen. 1st ed. Kampen: Kok, 1904.

———. Roeping en Wedergeboorte. Kampen: Ph. Zalsman, 1903.

———. Wijsbegeerte der openbaring: Stone-Lezingen voor het jaar 1908, gehouden te Princeton N.J. Kampen: Kok, 1908. (PDF via DBNL.)

Bavinck, Herman, and Christiaan Snouck Hurgronje. Amicissime: Brieven van Christiaan Snouck Hurgronje aan Herman Bavinck, 1878–1921. Edited by J. de Bruijn. Donum reeks 6. Amsterdam: Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800–heden), 1992.

———. Een Leidse vriendschap: de briefwisseling tussen Herman Bavinck en Christiaan Snouck Hurgronje, 1875-1921. Edited by George Harinck. Baarn: Ten Have, 1999.

English Translations

Bavinck, Herman. Biblical and Religious Psychology. Translated by H. Hanko. Grand Rapids, MI: Protestant Reformed Theological School, 1974.

———. “Calvin and Common Grace.” The Princeton Theological Review 7, no. 3 (1909): 437–65. (Also published as “Calvin and Common Grace.” In Calvin and the Reformation: Four Studies by Emile Doumergue, August Lang, Herman Bavinck, Benjamin B. Warfield, 99–130. New York, Chicago, Toronto, London, Edinburgh: Fleming H. Revell Company, 1909.)

———. “Calvin’s Doctrine of the Lord’s Supper.” Translated by Nelson D. Kloosterman. Mid-America Journal of Theology 19 (2008): 127–42.

———. “Christ and Christianity.” Translated by A. A. Pfanstiehl. The Biblical Review 1, no. 2 (April 1916): 214–36.

———. “Christological Movements in the Nineteenth Century.” Bibliotheca Sacra 68 (July 1911): 381–404. (A translated section from Bavinck’s Reformed Dogmatics, vol. 3; Also available as a PDF.)

———. “Creation or Development.” Methodist Review 61 (November 1901): 849–74.

———. “Death.” In The International Standard Bible Encyclopedia, edited by James Orr. Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1939.

———. Essays on Religion, Science, and Society. Edited by John Bolt. Translated by Harry Boonstra and Gerrit Sheeres. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2008. (A translation of Bavinck’s Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap (Kampen: Kok, 1921) plus an editor’s introduction and Henry Elias Dosker’s eulogy from the Princeton Theological Review 20.3 (1922) that is included in the bibliography below.)

———. “John Calvin: A Lecture on the Occasion of his 400th Birthday, July 10, 1509—1909.” Translated by John Bolt. The Bavinck Review 1 (2010): 57-85. (Originally published as Herman Bavinck, Eene lezing ter gelegenheid van den vierhonderdsten gedenkdag zijner geboorte. 10 Juli 1509–1909 (Kampen: J.H. Kok, 1909).)

———. “General Biblical Principles and the Relevance of Concrete Mosaic Law for the Social Question Today (1891),” Journal of Markets & Morality 13, no. 2 (2010): 437–46.

———. God and Creation. Edited by John Bolt. Translated by John Vriend. Vol. 2. 4 vols. Reformed Dogmatics. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2004. (Available in Logos ebook format.)

———. “Herman Bavinck on Scripture and Science.” Translated by Al Wolters. Calvin Theological Journal 27, no. 1 (1992): 91–95.

———. “Herman Bavinck’s ‘Common Grace.’” Translated by R. C. Van Leeuwen. Calvin Theological Journal 24, no. 1 (1989): 35–65.

———. Herman Bavinck’s Foundations of Psychology. Translated by Jack Vanden Born, 1981.

———. Holy Spirit, Church, and New Creation. Edited by John Bolt. Translated by John Vriend. Vol. 4. 4 vols. Reformed Dogmatics. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2008. (Available in Logos ebook format.)

———. In the Beginning: Foundations of Creation Theology. Edited by John Bolt. Translated by John Vriend. Grand Rapids, MI: Baker Books, 1999.

———. Mental, Religious and Social Forces in the Netherlands. A General View of the Netherlands 17. The Hague: Commercial Department of the Netherlands Ministry of Agriculture, Industry, and Commerce, 1915.

———. Prolegomena. Edited by John Bolt. Translated by John Vriend. Vol. 1. 4 vols. Reformed Dogmatics. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2003. (Available in Logos ebook format.)

———. “Recent Dogmatic Thought in the Netherlands.” Translated by Geerhardus Vos. The Presbyterian and Reformed Review 10 (April 1892): 209–28.

———. Reformed Dogmatics. Edited by John Bolt. Translated by John Vriend. 4 vols. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2004–2008.

———. Reformed Dogmatics: Abridged in One Volume. Edited by John Bolt. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2011.

———. Saved by Grace: The Holy Spirit’s Work in Calling and Regeneration. Edited by J. Mark Beach. Translated by Nelson D. Kloosterman. Grand Rapids, MI: Reformation Heritage Books, 2008.

———. Sin and Salvation in Christ. Edited by John Bolt. Translated by John Vriend. Vol. 3. 4 vols. Reformed Dogmatics. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2006. (Available in Logos ebook format.)

———. “The Catholicity of Christianity and the Church.” Translated by John Bolt. Calvin Theological Journal 27, no. 2 (1992): 220–51.

———. The Certainty of Faith. St. Catherines, Ontario: Paideia Press, 1980. (Also available at Princeton Seminary Library Online.)

———. The Christian Family. Edited by Stephen J. Grabill. Translated by Nelson D. Kloosterman. Grand Rapids, MI: Christian’s Library Press, 2012. (Available in printed and e-book formats via CLP.)

———. “The Fall.” In The International Standard Bible Encyclopedia, edited by James Orr. Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1939.

———. “The Future of Calvinism.” Translated by Geerhardus Vos. The Presbyterian and Reformed Review 5, no. 17 (January 1894): 1–24.

———. “The Influence of the Protestant Reformation on the Moral and Religious Condition of Communities and Nations.” In Alliance of the Reformed churches Holding the Presbyterian System: Proceedings of the Fifth General Council, Toronto, 1892, 48–55. London: Publication Committee of the Presbyterian Church of England, 1892.

———. “The Law-Gospel Distinction and Preaching.” Translated by Nelson D. Kloosterman. Auxesis.net, n.d. (This is Kloosterman’s own English translation of paragraphs 520–21 of Bavinck’s Gereformeerde Dogmatiek.)

———. The Philosophy of Revelation: The Stone Lectures for 1908–1909, Princeton Theological Seminary. New York: Longmans, Green, and Co., 1908. (Also available via IA.)

———. “The Problem of War.” Translated by Stephen Voorwinde. The Banner of Truth, 1977.

———. “The Reformed Churches in the Netherlands.” The Princeton Theological Review 8, no. 3 (1910): 433–60.

———. The Sacrifice of Praise: Meditations Before and After Receiving Access to the Table of the Lord. Translated by John Dolfin. 2nd ed. Grand Rapids, MI: Louis Kregel, 1922.

———. “The Theology of Albrecht Ritschl.” Translated by John Bolt. The Bavinck Review 3 (2012): 123–63.

———. “The Virgin Birth of Our Lord.” The Bible Magazine, January 1913.

Belt, Henk van den. “Herman Bavinck on Scottish Covenant Theology and Reformed Piety.” The Bavinck Review 3 (2012): 164–77.

Arabic Translations

Bavinck, Herman. سلسلة بين العقل والإيمان (Beyna al-‘Aql wal-Iman). (A translation of Our Reasonable Faith.)

Chinese Translations

《基督教神学》[Our Reasonable Faith]. Translated by Charles Chao [traditional Chinese]. 3rd edition. Taipei: RTF Publishing, 2006.

《我们合理的信仰》[Our Reasonable Faith]. Translated by Charles Chao [simple Chinese]. 南方出版社, 2011.

《启示的哲学》[The Philosophy of Revelation]. Translated by Zhao Gang [simple Chinese]. 四川人民出版社, 2014.

Indonesian Translations

Bavinck, Herman. Dogmatika Reformed. Ed. John Bolt. Trans. Ichwei G Indra and Irwan Tjulianto. Surabaya, Indonesia: Penerbit Momentum, 2012.

Korean Translations

바빙크, 헤르만. 하나님의 큰일, 김영규 옮김. 서울: 기독교문서선교회, 1984. (A translation of Magnalia Dei. View at Google Books.)

———. 헤르만. 일반은총론, 차영배 옮김. 서울: 총신대학 출판부, 1990. (A translation of “Common Grace.” View at Google Books.)

———. 개혁교의학 (전4권), 박태현 옮김. 서울: 부흥과개혁사, 2011. (A translation of Gereformeerde Dogmatiek into 4 vols. plus an index vol. Purchase via R&R Books or via Refo500.)

Portuguese Translations

Bavinck, Herman. Dogmática reformada. Ed. John Bolt. Trans. Vagner Barbosa. São Paulo: Editora Cultura Cristã, 2012.

Russian Translations

Герман Бавинк, selections from Magnalia Dei:

Selections from The Certainty of Faith:

Selections from Reformed Dogmatics:

Ukrainian Translations

Selections from The Christian Family:

Secondary Sources

Ahn, Daniel Sung-Ho. “Johan H. Bavinck’s Missiology and Its Implications for the Term Question in Korean Bible Translation.” The Bavinck Review 3 (2012): 106–22.

Anonymous. “Herman Bavinck.” The Princeton Theological Review 6, no. 4 (1908): 529–43.

Beach, J. Mark. “Abraham Kuyper, Herman Bavinck, and ‘The Conclusions of Utrecht 1905’.” Mid-America Journal of Theology 19 (2008): 11–68.

Beeke, Joel. “Herman Bavinck.The Banner of Sovereign Grace Truth, November 2004.

———. “The Atonement in Herman Bavinck’s Theology.” In The Glory of the Atonement: Biblical, Theological, & Practical Perspectives, edited by Charles E. Hill and Frank A. James, III, 324–45. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2004.

Belt, Henk van den. “An Alternative Approach to Apologetics.” In The Kuyper Center Review, Volume 2: Revelation and Common Grace, 43–60. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2011.

———. “De katholiciteit van de kerk als kwaliteit van het christendom: De visies van Herman Bavinck en Hendrikus Berkhof.” Theologia Reformata 54, no. 3 (2011): 270–87.

———. “Herman Bavinck and Benjamin B. Warfield on Apologetics and the Autopistia of Scripture.” Calvin Theological Journal 45, no. 1 (2010): 32–43.

———. “Herman Bavinck and His Reformed Sources on the Call to Grace: A Shift in Emphasis towards the Internal Work of the Spirit.” Scottish Bulletin of Evangelical Theology 29, no. 1 (2011): 41–59.

———. The Authority of Scripture in Reformed Theology: Truth and Trust. Studies in Reformed Theology. Boston, MA: Brill, 2008. (This book is the published form of Van den Belt’s dissertation, which may be downloaded from the Leiden University repository.)

Belzen, J.A. van. “Herman Bavinck en de godsdienstpsychologie.” Radix 20 (1994): 242–59.

Boer, Harry R. “Evolution and Herman Bavinck.” Reformed Journal 37, no. 12 (1987): 3–4.

Bolt, John. A Theological Analysis of Herman Bavinck’s Two Essays on the Imitatio Christi: Between Pietism and Modernism. Lewiston, NY: Edwin Mellen, 2013.

———. “Bavinck’s Use of Wisdom Literature in Systematic Theology.” Scottish Bulletin of Evangelical Theology 29, no. 1 (2011): 4–23.

———. “Christ and the Law in the Ethics of Herman Bavinck.” Calvin Theological Journal 28, no. 1 (1993): 45–73.

———. “Een gemiste en een nieuwe kans: Herman Bavinck over openbaring en religie.” In Ontmoetingen met Herman Bavinck, edited by George Harinck and Gerrit Neven, 143–64. Ad Chartas-reeks 9. Barneveld: De Vuurbaak, 2006.

———. “Editor’s Introduction.” In In The Beginning: Foundations of Creation Theology, edited by John Bolt by Herman Bavinck, translated by John Vriend, 9–20. Grand Rapids, MI: Baker Books, 1999.

———. “From Princeton to Wheaton: The Course of Neo-Calvinism in North America.” Calvin Theological Journal 42, no. 1 (2007): 65–89.

———. “Getting the ‘Two Books’ Straight: With a Little Help from Herman Bavinck and John Calvin.” Calvin Theological Journal 46, no. 2 (2011): 315–32.

———. “Grand Rapids Between Kampen and Amsterdam: Herman Bavinck’s Reception and Influence in North America.” Calvin Theological Journal 38 (2003): 263–80.

———. “Herman Bavinck.” In Biographical Dictionary of Christian Theologians, edited by Patrick W Carey and Joseph T Lienhard. Westport, Conn: Greenwood Press, 2000.

———. “Herman Bavinck Speaks English: A Bibliographic Essay.” Mid-America Journal of Theology 19 (2008): 117–126.

———. “Herman Bavinck’s Contribution to Christian Social Consciousness,” Journal of Markets & Morality 13, no. 2 (2010): 413–36.

———. “The Bavinck Recipe for Theological Cake.” Calvin Theological Journal 45, no. 1 (2010): 11–17.

———. “The Imitation of Christ as Illumination for the Two Kingdoms Debate.” Calvin Theological Journal 48, no. 1 (2013): 6–34.

———. “The Imitation of Christ Theme in the Cultural-Ethical Ideal of Herman Bavinck.” PhD Diss., University of St. Michael’s College (Toronto School of Theology), 1982. (Read the introduction; PDF 638 Kb. Published as A Theological Analysis of Herman Bavinck’s Two Essays on the Imitatio Christi, Edwin Mellen, 2013)

Bratt, James D. “The Context of Herman Bavinck’s Stone Lectures: Culture and Politics in 1908.” The Bavinck Review 1 (2010): 4–24.

Brederveld, Jakob. Christian Education: A Summary and Critical Discussion of Bavinck’s Pedagogical Principles. Grand Rapids, MI: Smitter, 1928.

Bremmer, Jan N. “Een mislukte ontmoeting. Bavinck en de godsdienstwetenschap.” In Ontmoetingen met Herman Bavinck, edited by George Harinck and Gerrit Neven, 47–62. Ad Chartas-reeks 9. Barneveld: De Vuurbaak, 2006.

Bremmer, R. H. Herman Bavinck als Dogmaticus. Kampen: Kok, 1961.

———. Herman Bavinck en Zijn Tijdgenoten. Kampen: Kok, 1966.

Breshears, Gerry. “Continuity and Change in the Theological Methods of Herman Bavinck and G. C. Berkouwer”. A conference paper delivered at the 36th National Conference of the Evangelical Theological Society. Moody Bible Institute, Chicago, IL, 1984. (WC)

Brinkman, Martien E. “Bavinck en de katholiciteit van de kerk.” In Ontmoetingen met Herman Bavinck, edited by George Harinck and Gerrit Neven, 307–24. Ad Chartas-reeks 9. Barneveld: De Vuurbaak, 2006.

Bristley, Eric D. Guide to the Writings of Herman Bavinck. Grand Rapids, MI: Reformation Heritage Books, 2008.

Burger, Hans. “Een eeuwigdurende verbondenheid. Bavincks concept van de unio mystica.” In Ontmoetingen met Herman Bavinck, edited by George Harinck and Gerrit Neven, 265–86. Ad Chartas-reeks 9. Barneveld: De Vuurbaak, 2006.

———. “Herman Bavinck — Mystical Union with the Head of the Organism.” In Being in Christ: A Biblical and Systematic Investigation in a Reformed Perspective, edited by Hans Burger, 87–139. Eugene, OR: Wipf & Stock, 2008.

Chen, Michael S. “Herman Bavinck and Augustine on Epistemology.” The Bavinck Review 2 (2011): 96–106.

Covolo, Robert S. “Beyond the Schleiermacher-Barth Dilemma: General Revelation, Bavinckian Consensus, and the Future of Reformed Theology.” The Bavinck Review 3 (2012): 30–59.

———. “Herman Bavinck’s Theological Aesthetics: A Synchronic and Diachronic Analysis.” The Bavinck Review 2 (2011): 43–58.

De Jong, Jerome. “The Ordo Salutis as developed by the Dutch theologian Herman Bavinck”. ThM Thesis, Union Theological Seminary, 1947.

Dosker, Henry Elias. “Herman Bavinck.” The Princeton Theological Review 20, no. 3 (1922): 448–64.

———. “Review of Herman Bavinck, Godsdienst en Godgeleerdheid, Rede gehouden bij de aanvaarding van het Hoogleeraarsambt in de Theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, op Woensdag 17 Dec. 1902 (Wageningen, 1901) and P. Biesterveld, Het Object der Ambtelijke Vakken, Rede gehouden bij de aanvaarding van het Hoogleeraarsambt in de Theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, op Woensdag 18 Dec. 1902 (Wageningen, 1901).” The Princeton Theological Review 1, no. 2 (April 1903): 326–30.

Deursen, A.Th. van. “Bavinck en de Vrije Universiteit.” In Ontmoetingen met Herman Bavinck, edited by George Harinck and Gerrit Neven, 25–34. Ad Chartas-reeks 9. Barneveld: De Vuurbaak, 2006.

Donner, J.P.H. “Bavinck en de maatschappelijke vragen van vandaag.” In Ontmoetingen met Herman Bavinck, edited by George Harinck and Gerrit Neven, 325–35. Ad Chartas-reeks 9. Barneveld: De Vuurbaak, 2006.

Duby, Steven J. “Working with the Grain of Nature: Epistemic Underpinnings for Christian Witness in the Theology of Herman Bavinck.” The Bavinck Review 3 (2012): 60–84.

Echeverria, Eduardo J. “Bavinck on the Family and Integral Human Development.” Journal of Markets & Morality 16, no. 1 (2013): 219–37.

———. “The Philosophical Foundations of Bavinck and Dooyeweerd.” Journal of Markets & Morality 14, no. 2 (2011): 463–83.

———. “The Reformed Objection to Natural Theology: A Catholic Response to Herman Bavinck.” Calvin Theological Journal 45, no. 1 (April 2010): 87–116.

Eglinton, James. “Bavinck, Dogmatics, and Ethics.” Scottish Bulletin of Evangelical Theology 29, no. 1 (2011): 1–3.

———. “Bavinck’s Organic Motif: Questions Seeking Answers.” Calvin Theological Journal 45, no. 1 (2010): 51–71.

———. “How Many Herman Bavincks? De Gemeene Genade and the ‘Two Bavincks’ Hypothesis.” In The Kuyper Center Review, Volume 2: Revelation and Common Grace, 279–301. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2011.

———. “Some Benefits of Going Organic: Herman Bavinck’s Theology of the Visible Church.” Theology in Scotland 17, no. 1 (2010): 23–36.

———. “To Be or to Become—That Is the Question: Locating the Actualistic in Bavinck’s Ontology.” In The Kuyper Center Review, Volume 2: Revelation and Common Grace, 105–25. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2011.

———. Trinity and Organism: Towards a New Reading of Herman Bavinck’s Organic Motif. T&T Clark Studies in Systematic Theology 17. London: T&T Clark, 2012.

Eglinton, James, and John S. Ross. “Unity and Uniformity: Towards a Trinitarian Theology of Worship.” Scottish Bulletin of Evangelical Theology 27, no. 2 (Autumn 2009): 131–54.

Eitel, Adam. “Trinity and History: Bavinck, Hegel, and Nineteenth Century Doctrines of God.” In Five Studies in the Thought of Herman Bavinck, A Creator of Modern Dutch Theology, edited by John Bolt, 101–28. Lewiston, NY: Edwin Mellen, 2011.

Elliott, Mark W. “Bavinck’s Use of Augustine as an Antidote to Ritschl.” Scottish Bulletin of Evangelical Theology 29, no. 1 (2011): 24–40.

Engelsma, David J. “Herman Bavinck on Covenant and Election.” Protestant Reformed Theological Journal 44, no. 2 (April 2011): 54–68.

———. “Herman Bavinck: The Man and His Theology.” Protestant Reformed Theological Journal 46, no. 1 (2012): 3–43.

———. “Herman Bavinck’s Doctrine of the Covenant.” Protestant Reformed Theological Journal 46, no. 1 (2012): 44–71.

———. “Herman Bavinck’s Reformed Dogmatics, Volume Three: Covenant and Election.” Review of Reformed Dogmatics, vol. 3, Sin and Salvation in Christ, by Herman Bavinck. trans. John Vriend, ed. John Bolt. Protestant Reformed Theological Journal 40, no. 1 (April 2007): 83–95.

———. Review of Reformed Dogmatics, vol. 4, Holy Spirit, Church, and New Creation, by Herman Bavinck, ed. John Bolt, trans. John Vriend. Protestant Reformed Theological Journal 42, no. 2 (April 2009): 117–25.

Ferrari, Andrea. “Bavinck in Italiaanse context.” In Ontmoetingen met Herman Bavinck, edited by George Harinck and Gerrit Neven, 119–24. Ad Chartas-reeks 9. Barneveld: De Vuurbaak, 2006.

Fisk, P. J. “The Unaccommodated Bavinck and Hodge: Prolegomena with Natural Certainty.” Trinity Journal 30 (2009): 107–27.

Gaffin, Richard B., Jr. “Old Amsterdam and Inerrancy.” Westminster Theological Journal 44, no. 2 (1982): 250–89.

———. God’s Word in Servant Form: Abraham Kuyper and Herman Bavinck and the Doctrine of Scripture. Jackson, MS: Reformed Academic Press, 2008.

Garcia, Mark. “A Spiritual Feast: A Review Article.” Ordained Servant Online (n.d.).

Geelhoed, J. Herman Bavinck. Goes: Oosterbaan & Le Cointre, 1958.

Gleason, Ronald N. “Calvin and Bavinck on the Lord’s Supper.” Westminster Theological Journal 45, no. 2 (1983): 273–303.

———. “Church and Community or Community and Church?” In Reforming or Conforming: Post-Conservative Evangelicals and the Emerging Church, edited by Gary L. W. Johnson and Ronald N. Gleason, 166–87. Wheaton, Ill: Crossway Books, 2008.

———. “Did Herman Bavinck Teach an ‘Ordo Salutis’ in His Theology?,” n.d.

———. “Dr. Herman Bavinck (1854–1921): A Short Sketch of a Reformed Theologian, Pastor, Churchman, & Statesman,” Twin Lakes Fellowship Conference, 2009.

———. “Herman Bavinck (I).” Reformation 21, n.d.

———. “Herman Bavinck (II).” Reformation 21, n.d.

———. “Herman Bavinck’s Doctrine of Justification by Faith,” n.d.

———. “Herman Bavinck’s Doctrine of the Covenant of Grace,” n.d.

———. “Herman Bavinck’s Doctrine of the Sacraments of the Church,” n.d.

———. Herman Bavinck: Pastor, Churchman, Statesman, and Theologian. Phillipsburg, NJ: P&R, 2010.

———. “Herman Bavinck’s Understanding of John Calvin on the Lord’s Supper,” 2009.

———. “The Centrality of the Unio Mystica in the Theology of Herman Bavinck.” PhD Diss., Westminster Theological Seminary, 2001.

Gootjes, Nicolaas H. “De struktuur van Bavincks Gereformeerde Dogmatiek.” Radix 16 (1990): 136–57.

Gousmett, Chris. “Bavinck and Kuyper on Creation and Miracle,” n.d.

Graham, Gordon. “Bavinck, Nietzsche, and Secularization.” In The Kuyper Center Review, Volume 2: Revelation and Common Grace, 14–26. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2011.

———. “Bavinck’s Philosophy of Revelation.” Calvin Theological Journal 45, no. 1 (April 2010): 44–50.

Green, William Brenton, Jr. Review of The Philosophy of Revelation, by Herman BavinckThe Princeton Theological Review 7, no. 4 (1909): 657–61.

Harinck, George. “Calvinism Isn’t the Only Truth: Herman Bavinck’s Impressions of the USA.” In The Sesquicentennial of Dutch Immigratoin: 150 Years of Ethnic Heritage; Proceedings of the 11th Biennial Conference of the Association for the Advancement of Dutch American Studies, edited by Larry J. Wagenaar and Robert P. Swierenga, 151–60. Holland, MI: The Joint Archives of Holland, Hope College, 1998.

———. “‘Eén uur lang is het hier brandend licht en warm geweest.’ Bavinck en Kampen.” In Ontmoetingen met Herman Bavinck, edited by George Harinck and Gerrit Neven, 107–18. Ad Chartas-reeks 9. Barneveld: De Vuurbaak, 2006.

———. “Een verzoek aan Bavinck van studentenzijde.” Radix 21 (1995): 54–59.

———. H. Bavinck: Mijne reis naar Amerika. Ad Chartas 2. Barneveld: Uitgeverij Vuurbaak, 1998.

———. “H. Bavinck over de achtergrond van de kwestie-Netelenbos.” Radix 20 (1994): 79–87.

———. “Herman Bavinck.” In Het gereformeerde geheugen: protestantse herinneringsculturen in Nederland, 1850-2000, edited by George Harinck, Herman Paul, and Bart Wallet, 433–41. Amsterdam: Bakker, 2009.

———. “Herman Bavinck and Geerhardus Vos.” Calvin Theological Journal 45, no. 1 (April 2010): 18–31.

———. “‘Iets dat blijven moet, zal de waarheid ons ooit zoet en dierbaar wezen’. De gereformeerde spiritualiteit van Herman Bavinck (1854-1921).” In Wandelen met God: spiritualiteit in de negentiende eeuw: Herman Bavinck, Hermanus Cornelis Voorhoeve, Hendrik de Cock, Guillaume Groen van Prinsterer, edited by Herman J. Selderhuis, 75–94. Vaassen: Medema, 2001.

———. “‘Land dat ons verwondert en ons betoovert’: Bavinck en Amerika.” In Ontmoetingen met Herman Bavinck, edited by George Harinck and Gerrit Neven, 35–46. Ad Chartas-reeks 9. Barneveld: De Vuurbaak, 2006.

———. “’Something That Must Remain, If the Truth Is to Be Sweet and Precious to Us’: The Reformed Spirituality of Herman Bavinck.” Calvin Theological Journal 38, no. 2 (2003): 248–62.

———. “The Religious Character of Modernism and the Modern Character of Religion: A Case Study of Herman Bavinck’s Engagement with Modern Culture.” Scottish Bulletin of Evangelical Theology 29, no. 1 (2011): 60–77.

———. “Why Was Bavinck in Need of a Philosophy of Revelation?” In The Kuyper Center Review, Volume 2: Revelation and Common Grace, 27–42. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2011.

Heflin, Joel. “Sin, the Menace to Certainty.” A paper delivered at the National Meeting of the Evangelical Theological Society, New Orleans, 2009.

Heideman, E. P. The Relation of Revelation and Reason in E. Brunner and H. Bavinck. Assen: Van Gorcum, 1959.

Hepp, Valentijn Dr. Herman Bavinck. Amsterdam: W. Ten Have, 1921.

———. “Levensbericht van Dr. Herman Bavinck.” In In Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1923, 108–13, from Handelingen en mededeelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, over het jaar 1922–1923.Leiden: Brill, 1923. (Also available as a PDF via DBNL.)

———. “Werken van wijlen Prof. Dr. H. Bavinck.” In Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1923, 114–15, from Handelingen en mededeelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, over het jaar 1922–1923. Leiden: Brill, 1923. (Also available as a PDF via DBNL.)

Hielema, Syd. “Herman Bavinck’s Eschatological Understanding of Redemption.” ThD diss., Toronto: Wycliffe College, Toronto School of Theology, 1998.

Hocking, Jeffrey S. “The Promise of Herman Bavinck’s Doctrine of Revelation: Theology beyond Dogmatism and Relativism.” In The Kuyper Center Review, Volume 2: Revelation and Common Grace, 61–80. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2011.

Hoekema, Anthony Andrew. “Herman Bavinck’s Doctrine of the Covenant.” Th.D. Diss., Princeton Theological Seminary, 1953. (Available as a PDF download for $2.50.)

———. “The Centrality of the Heart: A Study in Christian Anthropology with Special Reference to the Psychology of Herman Bavinck.” Th.D. Diss., Princeton Theological Seminary, 1948.

Hunt, Jason B. “Bavinck and the Princetonians on Scripture: a difference in doctrine or defense?Journal of the Evangelical Theological Society 53, no. 2 (June 1, 2010): 317–33.

Jaarsma, Cornelius Richard. The Educational Philosophy of Herman Bavinck: A Textbook in Education. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans publishing company, 1935.

Kaemingk, Matthew. “Herman Bavinck, Lesslie Newbigin, and Reformed Mission in the Global Workplace.” The Bavinck Review 3 (2012): 85–105.

Kamphuis, Barend. “Herman Bavinck on Catholicity.” Mid-America Journal of Theology 24 (2013): 97–104.

Keulen, Dirk van. Bijbel en dogmatiek: Schriftbeschouwing en schriftgebruik in het dogmatisch werk van A. Kuyper, H. Bavinck en G.C. Berkouwer. Kampen: Kok, 2003.

———. Een blok aan het been? Gereformeerde mannenbroeders in debat over de islam. Zoetermeer: Boekencentrum, 2011.

———. “Herman Bavinck and the War Question.” In Christian Faith and Violence, 1:122–40, 2005.

———. “Herman Bavinck on the Imitation of Christ.” Scottish Bulletin of Evangelical Theology 29, no. 1 (2011): 78–91.

———. “Herman Bavinck’s Reformed Ethics: Some Remarks about Unpublished Manuscripts in the Libraries of Amsterdam and Kampen.” The Bavinck Review 1 (2010): 25–56.

Keulen, Dirk van. “‘Wij zitten met dezen oorlog in groote verlegenheid’. Herman Bavinck en het oorlogsvraagstuk.” In Ontmoetingen met Herman Bavinck, edited by George Harinck and Gerrit Neven, 183–204. Ad Chartas-reeks 9. Barneveld: De Vuurbaak, 2006.

Jones, Mark. “Covenant Christology: Herman Bavinck and the Pactum Salutis.” In Five Studies in the Thought of Herman Bavinck, A Creator of Modern Dutch Theology, edited by John Bolt, 129–52. Lewiston, NY: Edwin Mellen, 2011.

Kloosterman, Nelson D. “A Response to ‘The Kingship of Christ is Twofold’: Natural Law and the Two Kingdoms in the Thought of Herman Bavinck by David VanDrunen.” Calvin Theological Journal 45, no. 1 (April 2010): 165–76. (This CTJ article is the published form of “Natural Law and the Two Kingdoms in the Thought of Herman Bavinck,” a paper delivered at the 2008 conference, A Pearl and a Leaven: Herman Bavinck for the Twenty-First Century, Grand Rapids, MI. An audio recording of Prof. Kloosterman’s conference lecture is available also.)

———. “The Legacy of Herman Bavinck.” New Horizons, October 2008. (Reprinted at Banner of Truth.)

Kooi, Cornelis van der. “Herman Bavinck and Karl Barth on Christian Faith and Culture.” Calvin Theological Journal 45, no. 1 (2010): 72–78.

———. “Het beroep op het innerlijk getuigenis van de Geest, in het bijzonder bij Herman Bavinck.” InOntmoetingen met Herman Bavinck, edited by George Harinck and Gerrit Neven, 253–64. Ad Chartas-reeks 9. Barneveld: De Vuurbaak, 2006.

———. “The Appeal to the Inner Testimony of the Spirit, especially in H. Bavinck.” Journal of Reformed Theology 2 (May 2008): 103–12.

Kruithof, Bastian. “The Relation of Christianity and Culture in the Teaching of Herman Bavinck.” PhD Diss., University of Edinburgh, 1955.Landwehr, J. H. In memoriam Prof. Dr. H. Bavinck. Kampen: Kok, 1921.

Laning, James A. “Herman Bavinck’s View of Common Grace.” Protestant Reformed Theological Journal 46, no. 1 (2012): 72–99.

Macleod, Donald. “Bavinck’s Prolegomena: Fresh Light on Amsterdam, Old Princeton, and Cornelius Van Til.” Westminster Theological Journal 68, no. 2 (2006): 261–82.

———. “Herman Bavinck and the Basis of Christian Certainty.” Scottish Bulletin of Evangelical Theology 29, no. 1 (2011): 92–107.

Mattson, Brian G. “Bavinck’s ‘Revelation and the Future’: A Centennial Retrospective.” In The Kuyper Center Review, Volume 2: Revelation and Common Grace, 126–54. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2011.

———. Restored to Our Destiny: Eschatology & the Image of God in Herman Bavinck’s Reformed Dogmatics. Studies in Reformed Theology 21. Leiden: Brill, 2011. (WC, GB.)

———. “Van Til on Bavinck: An Assessment.” Westminster Theological Journal 70, no. 1 (2008): 111–27.

Meijers, S. Objectiviteit en Existentialiteit: Een onderzoek naar hun verhouding in de theologie van Herman Bavinck en in door hem beïnvloede concepties. Kampen: Kok, 1979.

Neven, Gerrit. “Noordsmans’ kanttekeningen bij Bavincks Gereformeerde dogmatiek.” In Ontmoetingen met Herman Bavinck, edited by George Harinck and Gerrit Neven, 235–52. Ad Chartas-reeks 9. Barneveld: De Vuurbaak, 2006.

Nimmo, Paul T. “Bavinck, Barth, and the Uniqueness of the Eucharist.” Scottish Bulletin of Evangelical Theology 29, no. 1 (2011): 108–26.

O’Donnell, Laurence. “‘Bavinck’s Bug’ or ‘Van Tilian’ Hypochondria?: An Analysis of Prof. Oliphint’s Assertion That Cognitive Realism and Reformed Theology Are Incompatible.” In For the Healing of the Nations: Essays on Creation, Redemption, and Neo-Calvinism, edited by W. Bradford Littlejohn and Peter Escalante. The Davenant Trust, 2014.

———. “Kees Van Til als Nederlandse-Amerikaanse, Neo-Calvinistisch-Presbyteriaan apologeticus: An Analysis of Cornelius Van Til’s Presupposition of Reformed Dogmatics with special reference to Herman Bavinck’s Gereformeerde Dogmatiek” (ThM thesis, Grand Rapids, MI: Calvin Theological Seminary, 2011).

———. “Neither ‘Copernican’ nor ‘Van Tilian’: Re-Reading Cornelius Van Til’s Reformed Apologetics in light of Herman Bavinck’s Reformed Dogmatics.” The Bavinck Review 2 (2011): 71–95.

———. “Not Subtle Enough: An Assessment of Modern Scholarship on Herman Bavinck’s Reformulation of the Pactum Salutis Contra ‘Scholastic Subtlety’.” Mid-America Journal of Theology 22 (2011): 89–106.

Ortlund, Dane C. “‘A Benefit No Mind Can Fully Comprehend’: Bavinck’s Doctrine of Justification.” Calvin Theological Journal 46, no. 2 (2011): 249–67.

———. “‘Created Over a Second Time’ or ‘Grace Restoring Nature’? Edwards and Bavinck on the Heart of Christian Salvation.” The Bavinck Review 3 (2012): 9–29.

———. “Sanctification By Justification: The Forgotten Insight of Bavinck and Berkouwer on Progressive Sanctification.” Scottish Bulletin of Evangelical Theology 28, no. 1 (2010): 43–61.

Pass, Bruce R. “Herman Bavinck and the cogito.” Reformed Theological Review 74, no. 1 (2015): 15–33.

———. “The Theological Epistemology of Herman Bavinck.” BD thesis, Newton, Australia: Moore Theological College, 2011.

Pickell, Travis Ryan. “‘To See Darkness, To Hear Silence’: St. Augustine, Herman Bavinck, and the Incomprehensibility of Evil.” The Bavinck Review 2 (2011): 107–20.

Pont, Adriaan Drost. “Herman Bavinck (1854–1921): Portret Van ‘n Reformatoriese Denker in Nederland” (1989).

Price, Timothy Shaun. “Abraham Kuyper and Herman Bavinck on the Subject of Education as seen in Two Public Addresses.” The Bavinck Review 2 (2011): 59–70.

———. “Pedagogy as Theoligical Praxis: Martin Luther and Herman Bavinck as Sources for Engagement with Classical Education and the Liberal Arts Tradition.” PhD diss., University of Aberdeen, 2013.

Schilder, Arnold. “Cultuur, geloof en publiek belang. De inzet van HermanBavinck, inclusief een kijkje bij De Nederlandsche Bank.” In Ontmoetingen met Herman Bavinck, edited by George Harinck and Gerrit Neven, 205–18. Ad Chartas-reeks 9. Barneveld: De Vuurbaak, 2006.

Smit, Peter-Ben. “De oud-katholieke receptie van Bavincks Gereformeerde dogmatiek. Rinkels Dogmatische theologie.” In Ontmoetingen met Herman Bavinck, edited by George Harinck and Gerrit Neven, 87–106. Ad Chartas-reeks 9. Barneveld: De Vuurbaak, 2006.

Stanley, Jon. “Restoration and Renewal: The Nature of Grace in the Theology of Herman Bavinck.” In The Kuyper Center Review, Volume 2: Revelation and Common Grace, 81–104. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2011.

Suh, Chul Won. The Creation-Mediatorship of Jesus Christ: A Study in the Relation of the Incarnation and the Creation. Amsterdam Studies in Theology 4. Amsterdam: Rodopi, 1982.

Sytsma, David S. “Herman Bavinck’s Thomistic Epistemology: The Argument and Sources of his Principia of Science.” In Five Studies in the Thought of Herman Bavinck, A Creator of Modern Dutch Theology, edited by John Bolt, 1–56. Lewiston, NY: Edwin Mellen, 2011.

Tangelder, Johan D. “Dr. Herman Bavinck 1854–1921: Theologian of the Word.” Christian Renewal, January 29, 2001.

Trimp, C. “Een manuscript van H. Bavinck.” Radix 21 (1995): 80–88.

Trueman, Carl R. “Editorial: Some Advantages of Going Dutch.” Themelios 25, no. 3 (June 2000): 1–4. (See Tony Reinke’s corresponding blog post.)

Van Driel, Niels (C.M.). “The Status of Women in Contemporary Society: Principles and Practice in Herman Bavinck’s Socio-Political Thought.” In Five Studies in the Thought of Herman Bavinck, A Creator of Modern Dutch Theology, edited by John Bolt, 153–95. Lewiston, NY: Edwin Mellen, 2011.

Van Raalte, Theodore G. “Unleavened Morality? Herman Bavinck on Natural Law.” In Five Studies in the Thought of Herman Bavinck, A Creator of Modern Dutch Theology, edited by John Bolt, 57–100. Lewiston, NY: Edwin Mellen, 2011.

Van Til, Cornelius. “As I Think of Bavinck.” International Reformed Bulletin 9, no. 27 (1966): 19–26.

———. “Bavinck the Theologian: A Review Article.” Westminster Theological Journal 24, no. 1 (1961): 48–64.

VanDrunen, David. “‘The Kingship of Christ is Twofold’: Natural Law and the Two Kingdoms in the Thought of Herman Bavinck.” Calvin Theological Journal 45, no. 1 (April 2010): 147–64. (This is the published form of the paper which Prof. VanDrunen delivered at the 2008 “Pearl and Leaven” Bavinck conference. Audio recordings of the conference lectures are available.)

Veenhof, Jan. “Bavinck en Guardini. Theologie en cultuur. Over de continuïteit in het levenswerk van Herman Bavinck.” In Ontmoetingen met Herman Bavinck, edited by George Harinck and Gerrit Neven, 11–24. Ad Chartas-reeks 9. Barneveld: De Vuurbaak, 2006.

———. “De God van de filosofen en de God van de bijbel. Herman Bavinck en de wijsbegeerte.” In Ontmoetingen met Herman Bavinck, edited by George Harinck and Gerrit Neven, 219–34. Ad Chartas-reeks 9. Barneveld: De Vuurbaak, 2006.

———. “Nature and Grace in Bavinck.” Translated by Albert M. Wolters. Pro Rege 34 (June 2006): 10–31.

———. Nature and Grace in Herman Bavinck. Translated by Albert M. Wolters. Sioux Center, IA: Dordt College Press, 2006.

———. “Revelation and Grace in Herman Bavinck.” In The Kuyper Center Review, Volume 2: Revelation and Common Grace, 3–13. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2011.

———. Revelatie en Inspiratie: De Openbarings- en Schriftbeschouwing van Herman Bavinck in vergelijking met die der ethische theologie. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn N. V., 1968.

Venema, Cornelis P. “Bavinck the Dogmatician (1).” The Outlook 58, no. 4 (April 2008): 6–9.

———. “Bavinck the Dogmatician (2).” The Outlook 58, no. 5 (May 2008): 8–11.

———. “Bavinck the Dogmatician (3): The Doctrine of General and Special Revelation.” The Outlook 58, no. 8 (September 2008): 8–11.

———. “Bavinck the Dogmatician (4): Special Revelation and Inscripturation.” The Outlook 58, no. 11 (December 2008): 8–11.

———. “Bavinck the Dogmatician (4): The Doctrine of Inscripturated Special Revelation.” The Outlook 59, no. 1 (January 2009): 29–31.

———. “Bavinck the Dogmatician (5): The Doctrine of Inscripturated Special Revelation.” The Outlook 59, no. 2 (February 2009): 27–28.

———. “Bavinck the Dogmatician (6): The Doctrine of Inscripturated Special Revelation.” The Outlook 59, no. 3 (March 2009): 22–25.

———. “Bavinck the Dogmatician (7): The Doctrine of God’s Knowability.” The Outlook 59, no. 5 (May 2009): 26–31.

———. “Bavinck the Dogmatician (8): The Names and Attributes of the Triune God.” The Outlook 59, no. 7 (July 2009): 24–28.

———. “Bavinck the Dogmatician (9): The Doctrine of the Trinity.” The Outlook 59, no. 8 (September 2009): 28–31.

———. “Bavinck the Dogmatician (10): The Doctrine of Election.” The Outlook 60, no. 2 (March 2010): 29–34.

———. “Bavinck the Dogmatician (11): The Doctrine of the Covenant (Part 1).” The Outlook 60, no. 3 (May 2010): 31–38.

———. “Bavinck the Dogmatician (12): The Doctrine of the Covenant (Part 2).” The Outlook 60, no. 4 (July 2010): 25–29.

———. “Bavinck the Dogmatician (13): The Doctrine of the Covenant (Part 3).” The Outlook 60, no. 6 (November 2010): 23–29.

———. “Bavinck the Dogmatician (14): The Doctrine of the Covenant (Part 4).” The Outlook 61, no. 1 (January 2011): 30–33.

———. “Bavinck the Dogmatician (15): Key Features of the Doctrine of Creation.” The Outlook 61, no. 3 (May 2011): 30–37.

———. “Bavinck the Dogmatician (16): Bavinck’s Interpretation of the Account of Creation in Genesis (Part 1).” The Outlook 61, no. 4 (May 2011): 25–28.

———. “Bavinck the Dogmatician (17): Bavinck’s Interpretation of the Account of Creation in Genesis (Part 2).” The Outlook 61, no. 5 (May 2011): 24–28.

———. “Bavinck the Dogmatician (18): Human Nature: The Image of God.” The Outlook 62, no. 1 (January 2012): 24–28.

———. “Bavinck the Dogmatician (19): The Origin of Sin (Part 1).” The Outlook 62, no. 3 (June 2012): 33–35.

———. “Bavinck the Dogmatician (20): The Origin of Sin (Part 2).” The Outlook 62, no. 4 (June 2012): 21–24.

Venema, Cornelis P. “Bavinck the Dogmatician (21): The Nature and Punishment of Sin (Part 1).” The Outlook 63, no. 1 (2013).

———. “Covenant and Election in the Theology of Herman Bavinck.” Mid-America Journal of Theology 19 (2008): 69–115.

———. “Herman Bavinck: His Life and Theology.” New Horizons, October 2008.

Verkerk, Maarten, Nienke Verkerk-Vegter, and Hillie van de Streek. “Herman Bavinck en het ‘vrouwenvraagstuk’. Religie als motivatie en inspiratie.” Tijdschrift voor genderstudies 15, no. 1 (September 3, 2012). http://rjh.ub.rug.nl/genderstudies/article/view/2040.

Vissers, John. “Karl Barth’s Appreciative Use of Herman Bavinck’s Reformed Dogmatics.” Calvin Theological Journal 45, no. 1 (2010): 79–86.

Vos, Geerhardus. “Review of Gereformeerde Dogmatiek, Vol. 1, by Dr. H. Bavinck.” The Presbyterian and Reformed Review 7, no. 26 (1896): 356–363. (George Harinck discusses the context of Vos’ review of Bavinck’s Dogmatiek in his CTJ article listed above, “Herman Bavinck and Geerhardus Vos”; also available as a conference audio.)

———. “Review of Gereformeerde Dogmatiek, Vol. 2, by Dr. H. Bavinck.” The Presbyterian and Reformed Review 10, no. 40 (1896): 694–700.

Walt, S. P. van der. Die wijsbegeerte van dr. Herman Bavinck. Potchefstroom: Pro Rege-Pers, 1953. (Also available in Afrikaans under the title, Die wysbegeerte van Dr. Herman Bavinck.)

Warfield, Benjamin B. “Review of Herman Bavinck, De Zekerheid des Geloofs (Kampen: J. H. Kok, 1901).” The Princeton Theological Review 1, no. 1 (January 1903): 138–48.

Wessels, Anton. “Bavinck en de islam.” In Ontmoetingen met Herman Bavinck, edited by George Harinck and Gerrit Neven, 63–86. Ad Chartas-reeks 9. Barneveld: De Vuurbaak, 2006.

Wit, Willem J. de. “An Invitation to Read Herman Bavinck in the Middle East.” Cairo Journal of Theology 1 (2014): 36–48. (PDF)

———. “Beeld van gorilla en chimpansee of beeld van God? De eerste pagina’s van Herman Bavincks manuscript ‘De Mensch, Gods Evenbeeld’ (1884). Inleiding, tekste en commentaar.” In Ontmoetingen met Herman Bavinck, edited by George Harinck and Gerrit Neven, 165–82. Ad Chartas-reeks 9. Barneveld: De Vuurbaak, 2006.

———. On the Way to the Living God: A Cathartic Reading of Herman Bavinck and An Invitation to Overcome the Plausibility Crisis of Christianity. Amsterdam: VU University Press, 2011. (Available as a free PDF download via the author’s web site.)

———. “Who Wrote Bayna al-ʿaql wa-al-īmān?” ETSC Journal (March 2013). http://journal.etsc.org/index.php/english/17-who-wrote-bayna-al-aql-wa-al-iman.

———. “‘Will I Remain Standing?’: A Cathartic Reading of Herman Bavinck.” The Bavinck Review 2 (2011): 9–42.

Wolterstorff, Nicholas. “Herman Bavinck—Proto Reformed Epistemologist.” Calvin Theological Journal 45, no. 1 (2010): 133–46.

Woo, B. Hoon. “Bavinck and Barth on Schleiermacher’s Doctrine of RevelationKorea Reformed Theology 48 (2015): 38–71.

———. “The Relationship Between Election and Covenant in the Theologies of John Calvin and Herman Bavinck.” Korea Reformed Journal 26, no. 2 (2013): 297–331.

Yoo, Hae-Moo. “Herman Bavinck en de gereformeerde traditie in Korea.” In Ontmoetingen met Herman Bavinck, edited by George Harinck and Gerrit Neven, 125–42. Ad Chartas-reeks 9. Barneveld: De Vuurbaak, 2006.

Young, D. A. “The reception of geology in the Dutch Reformed tradition: the case of Herman Bavinck (1854–1921).” In Geology and Religion: A History of Harmony and Hostitility, edited by Martina Kölbl-Ebert, 289–300. Geological Society Special Publication 310. London: The Geological Society, 2009.

Tertiary Sources

Ansell, Nicholas John. “It’s About Time: Opening Reformational Thought to the Eschaton.” Calvin Theological Journal 47, no. 1 (2012): 98–121.

Beek, Abraham van de. “The Relevance of Athanasius in Dogmatics.” Church History and Religious Culture 90, no. 2–3 (2010): 287–309.

Begbie, Jeremy. “Creation, Christ and Culture in Dutch Neo-Calvinism.” In Christ in our Place: The Humanity of God in Christ for the Reconciliation of the World: Essays Presented to Professor James Torrance, edited by Trevor Hart and Daniel Thimell, 113–32. Princeton Theological Monograph Series. Exeter, Great Britain and Allison Park, PA: Paternoster Press and Pickwick Publications, 1989.

Belzen, Jacob A. “Tremendum et Fascinans: On the Early Reception and Nondevelopment of the Psychology of Religion among Orthodox Dutch Calvinists.” In Aspects in Contexts: Studies in the History of Psychology of Religion, edited by Jacob A. Belzen, 91–127. International Series in the Psychology of Religion 9. Amsterdam: Rodopi, 2000.

———. “The Introduction of the Psychology of Religion to The Netherlands: Ambivalent Reception, Epistemological Concerns, and Persistent Patterns.” Journal of the History of the Behavioral Sciences 37, no. 1 (2001): 45–62.

Berkhof, Hendrikus. Two Hundred Years of Theology: Report of a Personal Journey. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1989. (See ch. 8.)

Berkouwer, G. C. A Half Century of Theology: Movements and Motives. Edited by Lewis B. Smedes. Translated by Lewis B. Smedes. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1977.

———. “The Testimony of the Spirit.” In The Authoritative word: Essays on the Nature of Scripture, edited by Donald K. McKim. Eerdmans, 1983.

Bolt, John. “The Imitation of Christ as Illumination for the Two Kingdoms Debate.” Calvin Theological Journal 48 (2013): 6–34.

Brouwer, Wayne Allen. “Revelation and History: An Analysis of Approaches to the Relationship Between Revelation and History in Recent Theological Systems.” ThM Thesis, Calvin Theological Seminary, 1985.

Burger, Hans. Being in Christ: A Biblical and Systematic Investigation in a Reformed Perspective. Eugene, OR: Wipf & Stock, 2008.

Conradie, Ernst M. “On Jesus Christ as Mediator of Creation.” Nederduitse Gereformeerde Teologiese Tydskrif 54, no. 3–4 (2013): 1–12.

———. Saving the Earth? The Legacy of Reformed Views on “Re-Creation”. Studies in Religion and the Engironment 8. Berlin: Lit, 2013.

Dekker, Jim. “Response to Johnston.” Ex auditu 23 (2007): 70–73.

Enns, Peter. “Preliminary Observations on an Incarnational Model of Scripture: Its Viability and Usefulness.” Calvin Theological Journal 42, no. 2 (2007): 219–36.

Ferguson, Neil. “Separating Speaking in Tongues from Glossolalia Using a Sacramental View.” Colloquium 43, no. 1 (2011): 39–58.

Fernhout, Harry. “Man, faith and religion in Bavinck, Kuyper, and Dooyeweerd.” M.Phil. Thesis, Toronto: Association for the Advancement of Christian Scholarship, 1977.

Flipse, Abraham C. “The Origins of Creationism in the Netherlands: The Evolution Debate among Twentieth-Century Dutch Neo-Calvinists.” Church History: Studies in Christianity and Culture 81, no. 01 (2012): 104–47.

Gootjes, Nicolaas H. “General Revelation and Science: Reflections on a Remark in Report 28.” Calvin Theological Journal 30, no. 1 (1995): 94–107.

Harinck, George. “The Geelkerken Case and Modern Culture.” A paper delivered at The Fourth Triennial Conference of the International Society for the Study of Reformed Communities. Edinburgh, 2003.

Hecke, Lizette van. “Christiaan Snouck Hurgronje: Muslim idealist or Christian colonialist.” M.A. Thesis, Amsterdam: University of Amsterdam, 2004.

Keulen, Dirk van. “From Talking about to Speaking With: The Reformed Churches in The Netherlands and Islam.” In The Kuyper Center Review, Volume 2: Revelation and Common Grace, 221–43. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2011.

Klapwijk, Jacob. “Rationality in the Dutch Neo-Calvinist Tradition.” In Rationality in the Calvinian Tradition, edited by Hendrik Hart, Johan Van der Hoeven, and Nicholas Wolterstorff, 113–131. Lanham, MD: University Press of America, 1983.

Kooi, Cornelis van der. “Karl Barth als Katalysator: die niederländische neocalvinistische Barthrezeption nach 1926 als Funktion kulturtheologischer und offenbarungstheologischer Debatten.” Zeitschrift für Dialektische Theologie 25, no. 2 (2009): 95–117.

———. “The Concept of Culture in Abraham Kuyper, Herman Bavinck, and Karl Barth.” In Crossroad Discourses between Christianity and Culture, edited by Jerald D. Gort, Henry Jansen, and Wessel Stoker, 37–51. Amsterdam: Rodopi, 2010.

Kruger, M A. “The Kingdom of God and Those Who Have Not Heard the Contents of Scripture.” In die Skriflig 37, no. 4 (2003): 601–16.

Kuitert, H. M. De Mensvormigheid Gods: Een dogmatisch-hermeneutische studie over de anthropomorfismen van de Heilige Schrift. Amsterdam: Kok, 1962.

Lems, Shane. “The Breadth of Grace and Infant Baptism.” New Horizons, October 2008.

———. “The Centrality of the Holy Spirit in Reformed Theology: A Robust Pneumatology.” Confessional Presbyterian 4 (2008): 136–41.

Letham, Robert W. A. “Review of Calvin and the Reformation: Four Studies by Émile Doumergue, August Lang, Herman Bavinck, Benjamin B. Warfield.” The Sixteenth Century Journal 12, no. 3 (Autumn 1981): 126.

Macintosh, Douglas C. “Review of Recent Expositions of the Philosophy of Religion.” The American Journal of Theology 13, no. 4 (October 1909): 630–33.

Meer, Jitse M. van der. Facets of Faith and Science Volume 2: The Role of Beliefs in Mathematics and the Natural Sciences—An Augustinian Perspective. Lanham: Univ Pr of America, 1996.

Nijhoff, Robert Arnoldus. “De Logosfilosofie van Jan Woltjer (1849-1917): Logos En Wijsbegeerte Aan de Vroege Vrije Universiteit.” PhD diss., Vrije Universiteit, 2014. http://dare.ubvu.vu.nl/handle/1871/52112.

Osterhaven, Maurice Eugene. “Faith, Reason, and Theology.” Reformed Review 51, no. 3 (1998): 180–201.

Plantinga, Alvin. “Reason and Belief in God.” In Faith & Rationality: Reason & Belief in God, edited by Alvin Plantinga and Nicholas Wolterstorff, 16–93. University of Notre Dame Press, 1983.

———. “The Reformed Objection to Natural Theology.” In Rationality in the Calvinian Tradition, edited by Hendrik Hart, Johan Van der Hoeven, and Nicholas Wolterstorff, 363–83. Lanham, MD: University Press of America, 1983.

———. “The Reformed Objection to Natural Theology.” In Major Themes in the Reformed Tradition. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1992.

Roozenboom, Siebe Maarten. “Naar een bestaan volkomen: Dogmatische motieven in de fundering en verdediging van de dienst der genezing door theologen van de charismatische vernieuwing in Nederland en de omgang met deze motieven in de Nederlandse hervormde en gereformeerde theologie van de laatste 150 jaar.” PhD diss., Amsterdam: Vrije Universiteit, 2007.

Scott, James W. “Reconsidering Inerrancy: A Response to A.T.B. McGowan’s The Divine Authenticity of Scripture.” Westminster Theological Journal 71, no. 1 (2009): 185–209.

Tipton, Lane G. “The Witness of Scripture to Itself.” New Horizons, October 2008.

Van Dyke, Harry. “Groen van Prinsterer: Godfather of Bavinck and Kuyper.” Calvin Theological Journal 47, no. 1 (2012): 72–97.

Veenhof, Cornelis. “Church and Church Unity.” In Life Is Religion: Essays in Honor of H. Evan Runner, edited by Henry Vander Goot, 159–69. St. Catherines, Ontario: Paideia Press, 1981.

Vroom, H. M. “Scripture Read and Interpreted: The Development of the Doctrine of Scripture and Hermeneutics in Gereformeerde Theology in the Netherlands.” Calvin Theological Journal 28, no. 2 (1993): 352–71.

Wilson, Cory. “Simul Humanitas et Peccator: The Talmud‘s Contribution to a Dutch Reformed Notion of the Imago Dei.” In The Kuyper Center Review, Volume 2: Revelation and Common Grace, 262–78. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2011.

Wolters, Albert M. “Dutch Neo-Calvinism: Worldview, Philosophy and Rationality.” In Rationality in the Calvinian Tradition, edited by Hendrik Hart, Johan Van der Hoeven, and Nicholas Wolterstorff, 113–31. Lanham, MD: University Press of America, 1983.

Woudenberg, René van. “Theistic Arguments and the Crisis of Classical Foundationalism (in Dutch).” Bijdragen 58, no. 1 (1997): 2–28.

Yarnell, Malcolm B., III, The Formation of Christian Doctrine. Nashville, TN: B&H Academic, 2007. (See pp. 49–59.)

One Reply to “Herman Bavinck Bibliography”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *